Werkwijze

Bestuur

Hoewel we onze opdrachten altijd van het bestuur krijgen, trachtten we altijd ons gezond verstand te gebruiken. Tevens trachtten we als een 'zuinige penningmeester' op te treden. Immers, we handelen altijd met de financiële middelen die aan een ander toebehoren. Het is dan ook altijd prettig te vernemen dat tijdens de jaarvergaderingen onze verslaglegging van de financiën 'te volgen is', maar ook door een kritische kascommissie juist bevonden wordt.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij zullen ons uiterste best doen om er voor te zorgen dat u zo min mogelijk werk hebt aan de administratie en het onderhoud van gebouwen.

Wij wensen voor alle leden/eigenaren van een VvE zodanig laagdrempelig onze werkzaamheden te verrichten, zodat indien bijv. een individueel lid bijv. inzage wenst te krijgen “in de boeken” van de betreffende vereniging , hij/zij welkom is op ons kantoor om kennis te nemen van de inhoud.

Inzicht door overzicht.