Bestuurlijk beheer

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren kan bestaan uit zowel leden als een extern bestuurder. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. In een notariële splitsingsakte zijn praktisch alle regels weergegeven welke het uitgangspunt vormen voor de wijze waarop de Vereniging van Eigenaren bestuurd wordt.

Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie op orde is en zorgt voor een correct (financieel) beleid. Omdat een bestuur van de Vereniging van Eigenaren ook kennis moet hebben van onroerende zaken, verzekeringen en bouwkunde wordt een groot deel van de taken overgedragen aan een professionele beheerder of bestuurder.

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur (maar ook de beheerder) verantwoording af voor het gevoerde (financiële) beleid ten aanzien van de vereniging. Ook kunnen tijdens de ALV besluiten worden genomen waarin de splitsingsakte niet voorziet. De splitsingsakte schrijft voor dat er altijd in de nabijheid van het betreffende complex wordt vergaderd (ervaring leert dat dit altijd wel geregeld is: wijkgebouw, horeca gelegenheid, enz.).