Overstappen volgens het 6 stappenplan

Aan de hand van onderstaand 6 stappenplan helpen wij u graag bij het veranderen:

Stap 1

Wij maken een overzichtelijke begroting. Uitgangspunt voor deze begroting is de reeds lopende begroting, gebruikt door de oude administrateur en goedgekeurd door de ledenvergadering, alsmede de notariële splitsingsakte. Daarnaast vinden wij het wenselijk dat we een kijkje kunnen en mogen nemen in of nabij het betreffende appartementencomplex. Dit om een beeld te vormen van het geheel.

Stap 2

Deze begroting, met een concept overeenkomst, wordt aan het bestuur gepresenteerd. In de concept overeenkomst staat wat u van ons verwachten mag en wat wij van de VvE verwachten.

Stap 3

Indien het bestuur akkoord is dan dient de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met deze wijziging van administrateur.

Stap 4

Zodra door de Algemene Ledenvergadering een rechtsgeldig besluit genomen is kan het contract met de oude administrateur worden opgezegd. Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende regels en dat doen wij uiteraard voor u.

Stap 5

Uitvoering praktische zaken zoals het aanpassen van eventuele adressen t.b.v. correspondentie. Dit betreft de correspondentie met bijvoorbeeld de energieleveranciers (gas/ water/ elektra), banken, Kamer van Koophandel en eventuele leveranciers waar onderhoudscontracten mee afgesloten zijn.

Het spreekt voor zich dat wij u ook deze taak uit handen nemen.

Stap 6

Alles is in werking gezet. Tricolore Vastgoed Management dient de termijnen en de activiteiten te bewaken zodat de werkzaamheden van de 'oude' administrateur over gaan naar Tricolore Vastgoed Management.